1968 – 1990

V kontextu novodobé historie české architektury je SIAL jedinečným a dnes už bezpochyby neopakovatelným úkazem. Jeho vznik lze považovat za přímý důsledek dočasného tání společensko-politických ledů v 60. letech a následné dlouhotrvající plodné období zase mimo jiné za odraz nedostatku jiných příležitostí pro architektonické individuality. Liberecké sdružení inženýrů a architektů těžilo kromě symbiotického vztahu těchto dvou profesí také z aktivního zapojování mladých absolventů do tzv. Školky SIALu, jakéhosi postgraduálního studia či inkubátoru mladých a nadějných, kde se pracovalo na studiích a na řešení soutěžních zadání. Architektonické generace, ta etablovaná i ta nastupující, se v tomto prostředí mohly navzájem obohacovat o cenné zkušenosti, ať už z praxe nebo ze zahraničních stáží. Absolventi Školky se později stali významnými architekty a akademiky a po desetiletí ovlivňovali vývoj české architektury.

Sdružení inženýrů a architektů v Liberci (SIAL) založil v roce 1968 Karel Hubáček (*1924, Liberec) spolu s Miroslavem Masákem (*1932, Úvaly) a Otakarem Binarem (*1931, Jaroměř). Lákavá spolupráce s autory slavného televizního vysílače a horského hotelu Ještěd (1970), oceněného Perretovou cenou, dlouhodobě přitahovala do ateliéru nejnadanější absolventy architektonických škol. Mezi léty 1971-1989 byl SIAL nedobrovolně začleněn do Libereckého Stavoprojektu, v tomto období však přesto vznikaly ikonické stavby jako Obchodní dům Máj (1974), Skokanské můstky v Harrachově (1977), Obchodní dům Tesco v Liberci (1977) nebo Koncertní hala a kolonáda v Teplicích (1986).

1991 – současnost

Po pádu komunistického režimu vznikla jako nástupce původního SIALu společnost SIAL architekti a inženýři, do které přešla většina týmu včetně Karla Hubáčka a Otakara Binara.

Kancelář úspěšně existuje i v současné době, její jádro tvoří aktuálně osm společníků (František Bielik, Jiří Buček, Petr Dolenský, Zdeněk Dřevěný, Josef Franc, Michal Hušek, Martin Mašek a Jiří Tauš). Kancelář, věrná odkazu původního SIALu i nadále podporuje interdisciplinární dialog na ose architektonický návrh - stavební řešení - statika a staví na těsné spolupráci všech zúčastněných profesí. 

V období od roku 1991 až do současnosti kancelář vypracovala desítky návrhů z oblasti občanské, kulturní a bytové výstavby ale také projekty průmyslových a sportovních staveb.

Jedná se například o dokončení dlouhotrvající rekonstrukce Veletržního paláce v Praze (1993), budovu České pojišťovny v Liberci (1997), Palác Syner v Liberci (1998), divadlo Disk v Praze (1999 - poslední realizovaný projekt Karla Hubáčka), Státní vědeckou knihovnu v Liberci (2000), rezidenci velvyslance České republiky v Budapešti (2000), nákupní a administativní centrum Palladium v Praze (2007), univerzitní knihovnu a multifunkční centrum UJEP v Ústí nad Labem (2012), konverzi historických Městských lázní v Liberci na galerii (2013), vývojové a administrativní centrum firmy ACL Technology v Liberci (2015), mutifunkční centrum Stromovka v Praze (2018), výrobní a vývojový areál firmy Nexen (2019) nebo velvyslanectví Korejské republiky v Praze (2021).