Obchodní a společenské centrum situované v centru města poblíž dopravního terminálu. Unikátní řešení využívá konfigurace svažitého pozemku a ukrývá dvě třetiny hmoty budovy pod úrovní terénu. Nejvyšší parkovací podlaží je zakryto masivní střešní konstrukcí umožňující provedení parkové úpravy plynule navazující na okolní terén.Číst více

Související projekty