Zástavba proluky v historickém centru města, bytový dům s obchodními prostory v parteru. Pozemek pro stavbu bytového domu se nachází v památkové zóně Liberec v křížení ulice Jezdecké s ulicí Moskevskou. Navržený dům dotváří chybějící nároží tradičního městského bloku v centru Liberce.Číst více

Související projekty