Urbanisticky koncept pracuje s integrací stavebního programu do dvou základních hmot, které mezi sebou vymezují veřejný prostor, jeho dimenze předpokládají spektrum veřejných činností- tržnice, místo setkáváni, vánoční trhy. Hmotové řešeni obou objektů – sportovní haly i bazénu vychází z rozměrových požadavků umístěných funkcí, oba objekty mají stejnou hloubkovou modulaci, vymezující náměstí.Číst více

Související projekty