Konverze kina (Bio invalidů) z 30. let 20. století (Karel Salač) pro Muzeum automobilových veteránů. Vlastní podstata nového uspořádání je založena na prolínání a kontrastu starého a nového. Záměrem bylo přijmout historický kontext domu, zachovat vše důležité a podstatné z památkového hlediska a navrhnout možné úpravy, které umožní historickému objektu kina pokrýt všechny nároky, které se kladou na současný provoz muzea automobilů.Číst více

Související projekty