Kolárovo náměstí je na jedné straně lemované výraznou expresívní architekturou Živnodomu, který náměstí dává do značné míry stávající ráz a rozdrobenou strukturou nízké historické zástavby v jeho dolní části, na straně druhé je lemováno areálem vysokých škol s jejich moderním urbanismem a architekturou. Budova Park One představuje katalyzátor těchto dvou odlišných koncepcí. Klidná hmota dvou věží koresponduje s touto městskou částí, obchodní podlaží dodávají drobnější měřítko a dynamiku.Číst více

Související projekty