Městský park z roku 1875, postupně rozšiřovaný o lesní části do plochy cca. 14 hektarů, s charakteristickými atributy parků 19. - 20. století (pavilon, Císařské kameny, rybníčky, pomníky, letní kino apod.) procházel řadou úprav jak v technické části (např. vodní režim), tak v oblasti zeleně. Studie řešila etapizaci postupné náhrady a doplňování dřevin v parkové a lesní části tak, aby park i nadále mohl plnit všechny své funkce.Číst více

Související projekty