Rekonstrukce parkových ploch Lyčkova náměstí v osově pravidelné historické stopě úprav zahradního architekta F. Thomayera zohlednila nově vzniklé funkční vztahy k širšímu okolí. Základní půdorysný koncept v chodnících i v zeleni zůstal zachován a byl rozšířen o nové spojky a výsadby. Charakter prostoru byl sjednocen kamennou zádlažbou a historizující vybaveností (lavičky, odpadkové koše, sloupy veřejného osvětlení).Číst více

Související projekty