Záměrem bylo obnovení reprezentačního charakteru předpolí Libeňského zámku v historické stopě úprav zahradního architekta F. Thomayera z počátku 20. století při respektování současných společenských potřeb i budoucího rozvoje území. Sjednocením charakteru celého prostoru, otevřením průhledů na zámek a sochu Jana Podlipného i zatraktivněním přístupu do objektu se předpolí stalo důstojným partnerem zámku - kulturní památky.Číst více

Související projekty