Město představující lidskou civilizaci je závislé na přírodních zdrojích, je místem života, který bezprostředně souvisí s okolní krajinou. V českém pavilonu připomínáme tuto spojenou a nevyhnutelnou dualitu a interakci uspořádáním pavilonu. Kráčíme po zvlněné krajině, tvořící pomyslnou základnu civilizace, nad ní se vznáší urbánní struktura, které z krajiny vyrůstá a nemůže se bez ní obejít. Design pavilonu a expozice vychází z urbánních městských struktur, které jsou v určité zkratce a nadsázce ztvárněny na fasádách, před pavilonem a v rámci expozice.Číst více

Související projekty