Urbanistický koncept kampusu vychází ze základní geometrie Masarykovy nemocnice ze 30. let 20. století, především jde o rekonstruovaný pavilon B (Fakulta užitého umění a designu) a pavilon A (budoucí přírodovědecká fakulta). Univerzitní knihovna je koncipována jako ležatý hranol volných výběrů, který je uložen nad kompaktním blokem administrativy a servisních funkcí a třípodlažním objektem fakulty sociálně ekonomické.Číst více

Související projekty